mestersTJEK

  • er uvildig og målgrupperne er små som store, offentlige og private virksomheder
  • bekender sig til ICC’s forretningserklæring om bæredygtig udvikling
  • forpligter sig derudover til fuld diskretion med hensyn til kundens forhold
  • benytter leverandører som klart identificerer sig selv. Hjemmesider uden CVR nummer og fysisk adresse, hemmeligt eller udeladt telefonnummer, diskvalificerer automatisk
  • forhandler ikke fysiske produkter og har ingen økonomiske interesser i de produkter, vi eventuelt omtaler i kurser eller vurderer ved gennemgang af din virksomhed.